PALVELUT


TRAUMAPSYKOTERAPIA


Traumapsykoterapiassa hoito suunnitellaan yksilöllisesti sinun henkilöhistoriasi ja nykyinen elämäntilanteesi huomioiden. Terapian alussa kartoitetaan erilaisia asioita mm. nykyhetken oireita ja ongelmia, elämänhistoriaa ja sovimme terapian tavoitteista. Hoidon alkuvaiheessa keskitymme opettelemaan itsesäätelyn ja havainnoinnin lisäämistä sekä löytämään keinoja hallita oireita. Terapiassa opetetaan mm. tunnistamaan kehollisia oireita sekä säätelemään vireystilaa tasolle, jossa ajattelu ja havainnointi ovat mahdollisia.

Traumapsykoterapiassa käytetään erilaisia menetelmiä, esim. sensomotorisia menetelmiä vakauttamaan traumaperäisiä oireita ja mahdollisesti EMDR terapiaa häiritsevien ja traumaattisten kokemusten prosessoinnissa. Terapiassa asiakas oppii vähitellen erottamaan nykyhetken havaintoja menneisyyteen liittyvistä havainnoista ja traumaattisista kokemuksista. Hallitessaan paremmin omaa vireystilaansa ja sen pysyessä siedettävällä tasolla, on traumamuistojen prosessointi mahdollista.


LYHYTTERAPIA


Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän kipukohtia ja kriisejä, kuten uupumusta, jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita, itsetunto-ongelmia, yksinäisyyttä tai surua. Lyhytterapia sopii silloin, kun mieltä painavat asiat, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin luottamuksellista ammattilaisen tarjoamaa keskusteluapua ja uusia näkökulmia. Lyhytterapian tyypillinen kesto on 5-20 käyntiä. Lyhytterapiassa arvioidaan myös mahdollisen pidemmän hoidon tarve.

 

KRIISITERAPIA


Psyykkistä tukea tai kriisiterapiaa saatat tarvita kohdatessasi yllättävän onnettomuuden tai muun järkyttävän tapahtuman tai elämäntilannekriisin, joka ylittää ja saattaa hetkellisesti heikentää henkistä sietokykyä ja selviytymiskykyä. Traumaattisessa kriisissä ihminen kohtaa äkkiarvaamatta epätavallisen voimakkaan tapahtuman, joka aiheuttaisi psyykkistä kärsimystä lähes kenelle tahansa. Siksi traumaattisen kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkki psyykkisestä häiriöstä. Yleensä kyse on siitä, että psyykkisesti terve ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

Kriisiterapiaan voi tulla heti mieltä järkyttäneen tapahtuman jälkeen, tai toisinaan tarve käydä läpi kokemuksiaan voi tulla pitkänkin ajan kuluttua. Kriisiterapian tarkoitus on tukea ja auttaa raskaissa tilanteissa, joissa henkilön omat selviytymiskeinot ja voimat tuntuvat riittämättömiltä. Keskusteleminen voi vahvistaa ja rauhoittaa siten, että järkyttävän tapahtuman ja sen aiheuttamien reaktioiden käsittely mahdollistuu.

NEUROSONIC


Neurosonic tuottaa erittäin matalataajuista värähtelyä. Luonnollisena mekanismina värähtelyenergia vaikuttaa tasapainottavasti suoraan autonomiseen hermostoon.

Neurosonic rentoutusmenetelmä ohjaa kehoa meditaation kaltaiseen tilaan, jolloin palautuminen nopeutuu ja tehostuu. Unen terveet mekanismit palautuvat ja samalla moni muukin asia kehossa ja mielessä saavat mahdollisuuden korjaantumiselle. Neurosonic-hoidolla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia unen saantiin- ja sen laatuun, palautumiseen, stressinhallintaan ja lihasjännityksiin ja vireystilan säätelyyn.